2ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας Για Κλινικούς1η Ημέρα (Σάββατο 01-11-2019)